Yhtiöt, yhdistykset ja säätiöt

Palvelut

  • Osakassopimukset ja muut sopimukset
  • Neuvonta osakeyhtiöitä, asunto-osakeyhtiöitä, henkilöyhtiöitä, yhdistyksiä ja säätiöitä koskevissa asioissa ja kiistatilanteissa avustaminen
  • Saatavien perintä
  • Maksukyvyttömyysasiat (ulosotto, yrityssaneeraus ja konkurssi)

Luotettavaa kumppanuutta yrityksille, yhdistyksille ja säätiöille

Yritysjuridiikasta

Yritysjuridiikassa on kyse yrityksen toiminnan oikeudellisen puolen järjestämisestä mahdollisimman tehokkaasti. Kyse on pohjimmiltaan riskien hallinnasta. Käytännössä tämä konkretisoituu yrityksen sopimusten hallinnoinnissa ja yhtiön hallinnon järjestämisessä.

Osakassopimus

Osakeyhtiössä voidaan turvata osakkaiden ja yhtiön etuja hyvin laaditulla osakassopimuksella. Siihen voidaan ottaa määräyksiä mm. osakkeiden lunastusoikeudesta ja -velvollisuudesta, riitojen ratkaisemisesta, voitonjaosta ja yhtiön hallinnosta. Sen ala on jossain määrin päällekkäinen yhtiöjärjestyksen kanssa. Yhtiöjärjestys ja osakassopimukset tuleekin aina sovittaa tapauskohtaisesti yhteen.

Osakassopimuksen etuja ovat mm. se, että osakassopimus ei ole julkinen, toisin kuin yhtiöjärjestys, joka on kaikkien saatavilla kaupparekisteristä. Osakassopimuksen tekeminen ja muuttaminen on myös ketterämpää, kuin yhtiöjärjestyksen muuttaminen. Kenties tärkein osakassopimuksen funktio on se, että sillä turvataan yhtiön toiminnan jatkuvuus myös tilanteessa, jossa osakkaiden keskinäiset välit ovat syystä tai toisesta riitautuneet.

Sopimukset ja riidanratkaisu:

Paras tapa ehkäistä oikeudellisia konflikteja on oikeudellisten asiantuntijapalvelujen käyttö jo siinä vaiheessa, kun sopimuksia ollaan tekemässä. Asiantuntija tunnistaa sudenkuopat ja osaa lukea myös rivien välistä.

Aina jälkikäteisiltä ongelmilta ei voi välttyä. Silloin on paras antaa asiantuntijan arvioida asian oikeudellinen puoli, ja pyrkiä ensisijaisesti sopimusratkaisuun tosiasiat tunnustaen. Jos sovintoon ei päästä, täytyy juttua ajaa tuomioistuimessa tarmokkaasti.

Yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden   hallintoon liittyvät kysymykset

Käytännön yrityselämässä ja yhdistysten toiminnassa tulee toisinaan eteen mutkikkaitakin hallintoon liittyviä tilanteita. Tällöin yhteisön johdon on  tunnistettava sovellettavat säännökset ja oikeuskäytäntö sekä lisäksi huomioitava muut toimintaa ohjaavat määräykset, kuten yhteisömuodosta riippuen yhtiöjärjestys tai yhdistyksen taikka säätiön säännöt.