Hinnasto

Alustava neuvottelu puhelimitse tai sähköpostitse on aina maksuton. Kysyminen ei siis maksa mitään.

Laskutus on tuntiveloitusperusteista. Tuntiveloitushinta on asiasta riippuen joko 223,20 euroa tai 248,00 euroa (sisältäen 24 % arvonlisäveron, veroton 180,00 / 200,00 euroa).

Toimeksiantokohtainen minimiveloitus on yhden tunnin työ. 

Veloitettavaa aikaa kertyy konkreettisista toimenpiteistä, kuten neuvotteluista, puhelin- tai sähköpostiyhteydenpidosta, kirjeenvaihdosta, asiakirjojen laadinnasta, selvitystoimenpiteistä, valmistautumisesta oikeudenkäyntiin, asioinnista tuomioistuimissa tai muissa viranomaisissa sekä joissakin tapauksissa matka-ajasta.

Asiakkaan pyynnöstä annan arvion toimeksiannon todennäköisestä kokonaiskustannuksesta. Kerron myös pyynnöstä toimeksiannon aikana kulloinkin kertyneen tuntimäärän ja veloituksen.

Mittapuuna veloitettavalle ajan käytölle on kohtuullinen aika, joka ammattitaitoiselta juristilta tavallisesti kuluu kunkin tehtävän hoitamiseen.

Jos asiakkaalle on myönnetty valtion oikeusapua ilman omavastuuta, palvelu on maksuton. Jos asiakkaalle on myönnetty oikeusapua tietyllä omavastuuprosentilla, veloitetaan asiakkaalta omavastuun osuus oikeusavun palkkioperusteiden mukaisesti.

Jos asiakkaalle on myönnetty oikeusturvavakuutuksesta oikeusturvaetu, asiakkaalta veloitetaan vain vakuutusehtojen mukainen omavastuu.