Usein kysytyt kysymykset

Miksi valita Asianajotoimisto J. Pohjala?

Asianajotoimisto J. Pohjalan kunnia-asiana on hoitaa toimeksiantonsa asiakkaan etuja perusteellisesti valvoen. Kokemus monipuolisten toimeksiantojen hoitamisesta tekevät luotettavan ammattilaisen. Asiakkaat ovat kuvailleet asiakaskokemustaan siten, että Asianajotoimisto J. Pohjalan kanssa on ollut mutkatonta ja mukavaa asioida.

Tuleeko minulle kustannuksia jos otan yhteyttä Asianajotoimisto J. Pohjalaan?

Ei tule. Alustava neuvottelu puhelimitse tai sähköpostitse on aina maksuton. Yllätyslaskuja ei tule.

Paljonko lakipalvelut maksavat?

Kokonaishinta riippuu asian vaatimasta työmäärästä. Kysy lisätietoa hinnoittelusta Asianajotoimisto J. Pohjalasta?

Voidaanko lakipalvelujen hinnasta sopia etukäteen?

Tapauskohtaisesti kyllä voidaan. Hinnoittelu on kuitenkin lähtökohtaisesti tuntiveloitusperusteinen. Tavallisesti annan toimeksiannon alussa arvion kokonaishinnasta. Yllätyslaskuja ei tule.

Ostamassani asunnossa esiintyy hometta, kosteusongelmia tai muita ongelmia. Mitä teen?

Ensimmäinen asia on ottaa yhteyttä Asianajotoimisto J. Pohjalaan, jotta voidaan arvioida onko syytä tutkia asiaa tarkemmin rakennusalan ammattilaisten kanssa. Tällainen alkuneuvottelu ei maksa mitään. On tärkeää reagoida nopeasti ongelmien ilmaannuttua, jotta ostaja ei menetä oikeuksiaan myöhästyneen reklamaation vuoksi.

Myin kiinteistön ja sain ostajalta reklamaation. Mitä teen?

Ota yhteyttä Asianajotoimisto J. Pohjalaan oikeusasemasi selvittämiseksi. Reklamaatioon täytyy laatia asianmukainen vastaus.

Avioliittomme tai avoliittomme päättyy eroon. Miten omaisuus jaetaan?

Jos avioerohakemusta ei ole vielä jätetty, omaisuuden jaossa voidaan päästä helpommalla, jos tehdään ennen avioerohakemusta avioehtosopimus tai ns. osituksen tai erottelun esisopimus. Avioerohakemuksen tultua vireille tai avoliiton päätyttyä puolisoiden omaisuus jaetaan osituksella tai erottelulla.

Meillä on yhteisiä lapsia ja parisuhteemme päättyy. Miten lasten asiat järjestetään?

Lasten asuinpaikka, huolto, tapaamisoikeus ja elatus täytyy järjestää lapsen edun kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Ensisijaisesti asioista kannattaa sopia ja vahvistaa sopimus kunnallisella lastenvalvojalla. Jos sopimukseen ei päästä, voidaan hakea käräjäoikeudesta päätöstä.

Onko avioehtosopimuksesta hyötyä?

Riippuu siitä, millaista omaisuutta puolisoilla on ja miten asiat halutaan järjestää. Avioehdolla voidaan vaikuttaa myös lesken asemaan toisen puolison kuollessa. On myös järkevää pohtia testamentin ja edunvalvontavaltuutuksen tekoa.

Voiko testamentin tehdä itse?

Kyllä voi, mutta testamentin tekemisessä kannattaa hyödyntää Lakipalvelu J. Pohjalan asiantuntemusta. Itse kirjoitettu tai verkosta löytyneen mallin mukainen testamentti saattaa tuottaa aikanaan yllätyksellisiä
vaikutuksia. Testamentin tekemisessä täytyy huomioida monenlaisia asioita. Testamentin on täytettävä lain muotovaatimukset ollakseen pätevä.

Voiko edunvalvontavaltuutuksen tehdä itse?

Kyllä voi, mutta edunvalvontavaltuutuksen tekemisessä kannattaa hyödyntää Asianajotoimisto J. Pohjalan asiantuntemusta. Itse kirjoitettu tai verkosta löytyneen mallin mukainen edunvalvontavaltakirja saattaa
tuottaa aikanaan yllätyksellisiä vaikutuksia. Edunvalvontavaltuutuksen tekemisessä täytyy huomioida monenlaisia asioita. Edunvalvontavaltuutuksen on täytettävä lain muotovaatimukset ollakseen pätevä.

Miten perunkirjoitus tehdään?

Perukirjaa varten selvitetään kuolinpesän osakkaat sekä määritetään jäämistön laajuus. Perintöverotus toimitetaan perukirjan perusteella. Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, joka toimitetaan verohallintoon.
Järkevintä on ottaa yhteyttä Asianajotoimisto J. Pohjalaan jo varhaisessa vaiheessa perittävän kuoleman jälkeen, jotta asiakas saa tiedon kaikista tarvittavista asiakirjoista.

Voiko perunkirjoituksen tehdä itse?

Kyllä voi, mutta Asianajotoimisto J. Pohjalan asiantuntemuksen hyödyntäminen säästää aikaa ja hermoja sekä usein myös verotuksen kautta rahaa. Perunkirjoitus on muutakin kuin luettelo osakkaista, varoista ja veloista. Se on myös perusta myöhemmälle kuolinpesän selvitykselle ja perinnönjaolle. Perukirjan laatijan täytyy ymmärtää perintölainsäädännön koukerot, jotta perukirja täyttää tarkoituksensa.

Kannattaako kuolinpesä jakaa?

Useimmiten kannattaa. Jos kuolinpesän nimissä harjoitetaan elinkeinotoimintaa, saattaa verotussyistä olla joskus edullisempaa pitää kuolinpesä jakamattomana. Useimmiten jakamattomat kuolinpesät tuottavat kuitenkin harmia etenkin silloin, kun jakamattomia kuolinpesiä on niin sanotusti päällekkäin omistamassa esimerkiksi suvun mökkiä tai metsätilaa.

Muut kuolinpesän osakkaat eivät suostu tekemään perinnönjakoa. Mitä teen?

Ota yhteyttäAsianajotoimisto J. Pohjalaan, joka voi ottaa yhteyttä muihin osakkaisiin ja tehdä ehdotuksen jaon sisällöksi. Jos sopimusjakoa ei synny, voidaan asia hoitaa käräjäoikeuden määräämän pesänjakajan kautta.