Palokunnankatu 15 13100 HÄMEENLINNA | Puh. 045 179 8806

Yksilöllisiä oikeudellisia palveluja yksityis- ja yritysasiakkaille


Palvelujen pääalueita ovat:


Perhe- ja perintöasiat:

* Avioeroasiat, omaisuuden erottelut ja ositukset

* Lapsiasiat, kuten huoltajuus-, tapaamisoikeus- ja elatusasiat

* Kuolinpesäasiat, kuten perunkirjoitukset, testamentin tiedoksianto, jäämistöositukset ja perinnönjaot sekä kuolinpesiin liittyvät oikeudenkäynnit

* Testamenttien, lahjakirjojen, avioehtosopimusten ja edunvalvontavaltuutusten laadinta


Sopimusasiat:

* Kauppakirjojen ja vuokrasopimusten laadinta

* Sopimuksiin liittyvien kiistojen selvittely


Asunto- ja kiinteistöasiat: 

* Rakennusvirheiden sekä kosteus- ja homeongelmien selvitteleminen ja oikeudenkäynnit

* Kiinteistöjen omistus- ja hallintajärjestelyt


Oikeudenkäynnit riita- ja rikosasioissa:

* Kantajan ja vastaajan avustaminen muissa riita-asioissa

* Asianomistajan ja vastaajan avustaminen rikosoikeudenkäynneissä ja esitutkinnassa

* Asianosaisten avustaminen lähestymiskieltoasioissa Asiakkaita palvellaan suomen, ruotsin tai englannin kielellä.